Arborystyka

Arborystyka

To z pozoru skomplikowane słowo oznacza między innymi praktyczną dyscyplinę zajmującą się dbaniem o drzewa, ich pielęgnację, uprawę. Arborystyka oznacza także pracę na wysokościach, zwłaszcza w koronach drzew. Dochodzi tutaj kwestia wykonywania pewnych zadań, m.in. wycinki gałęzi, formowania drzew, cięć zdrowotnych, a także estetycznych. To wszystko sprawia, że arborysta musi posiadać odpowiedni sprzęt, który pozwoli mu na wykonywanie swojej pracy na dużej wysokości z wolnością dla rąk oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dziedzina ta oznacza również szereg działań pielęgnacyjnych i mających na celu utrzymanie dobrostanu poszczególnych drzew oraz obserwowania ich przemian. Coraz częściej arboryści wynajmowani są jedynie po to, aby wykonywać cięcia i formowanie koron.

Arborystyka uważana jest za coś bardzo niebezpiecznego. Tymczasem jeśli mamy odpowiednią wiedzę i umiejętności to ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy jest bardzo małe. Musimy jednak zdobyć teoretyczne podstawy do określenia, jaki sprzęt jest niezbędny do budowy stanowisk arborystycznych. Ważna jest też znajomość odpowiednich węzłów, oraz zasad poruszania się i pracy na linach.